พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระวชิรญาณมุนี

05 พ.ย. 2564

26 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระวชิรญาณมุนี


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระวชิรญาณมุนี ณ ที่พักสงฆ์อานันทคีรี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร พระเบร็ท อจโล เป็นพระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ นามว่า พระวชิรญาณมุนี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564


พระวชิรญาณมุนี นามเดิมว่า เบร็ท เมลตัน แฮนเซ่น (Brett Melton Hansen) เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2515 ที่เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่ออายุ 20 ปี มีความสนใจการปฏิบัติภาวนาตามแบบพระพุทธศาสนา จึงเดินทางมาประเทศไทย เพื่อบรรพชา ณ วัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และอุปสมบท ณ วัดหนองป่าพง


ซึ่งได้ศึกษาปฏิบัติธรรมและจำพรรษาตามวัดสาขาหนองป่าพง มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่คำสอนในพระพุทธศาสนาไปยังนานาชาติ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์


ในปี 2550 ได้เป็นประธานสงฆ์ ณ ที่สำนักสงฆ์ภูจ้อมก้อม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสาขาของวัดป่านานาชาติ และปี 2554 ได้สร้างที่พักสงฆ์อานันทคีรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแนะนำสั่งสอนธรรมะให้ชาวบ้าน และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโต มีพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต


นอกจากนี้ ยังริเริ่มโครงการปลูกป่าโดยรอบที่พักสงฆ์ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 มีนามว่า "พระ อจโล ภิกขุ จันทร์อินทร์"

ข่าวยอดนิยม