พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.อุทัยธานี-สิงห์บุรี

20 ต.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสิงห์บุรี


วันนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มอบแก่นายขจรเกียติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "คมปาซู" ทำให้ฝนตกต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมขัง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ 10 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนถูกผลกระทบ 805 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 8 พันไร่


จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัย ณ ศาลาหมู่ที่บ้าน หมู่ 13 บ้านยางงาม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก ซึ่งมีผู้อพยพมาอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือน พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับราษฎร ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎร ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง


และที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบ ก่อนมอบแก่ตัวแทนผู้ประสบอุกทกภัย และลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุชุมชนบ้านบางแคนอก ตำบลบางมัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 5 อำเภอ 20 ตำบล 6 ชุมชน 76 หมู่บ้าน ประชาชนถูกผลกระทบ 5 พัน 797 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2 หมื่น 6 พันไร่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ข่าวยอดนิยม