พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

18 ต.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้ เวลา 9.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด (Mrs. Ana Maria Prieto Abad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่


ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกิดจากการดำเนินงาน โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี ในส่วนของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นางอรนุช แสงสุริยจันทร์ และคณะนักร้องจิตอาสา “ซ็องส์ ฟอร์ ยู” (Songs for you) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19”


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย


นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย


คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดเดิม ปี 2562 ถึง 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ ชุดใหม่ ปี 2564 ถึง 2566 เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ข่าวยอดนิยม