ในประเทศ

คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต 'เอเชีย ประกันภัย' หลังเบี้ยวจ่ายเคลมประกันโควิด

15 ต.ค. 2564

1.3K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 แล้ว


ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่ง ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


โดยเป็นมาตรการที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย โดย สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชน พร้อมทั้งขอชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับมิให้ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเดือดร้อน


ทั้งนี้บริษัทเอเชียประกันภัยมีปัญหา ไม่สามารถจ่ายค่าสินไหม ให้กับผู้ทำาประกันภัย การประกันภัยโควิด-19 แม้จะมีการเรียกร้องหลายครั้ง และก่อนหน้านี้ทางบริษัทก็ได้เลิกจ้างพนักงานจำนวนหนึ่งแต่ปฏิเสธว่ายังไม่ได้เลิกกิจการ

ข่าวยอดนิยม