ประชาสัมพันธ์

PEA เร่งดำเนินการยกระดับมิเตอร์ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูง ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

28 ก.ย. 2564

134 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

กรณีพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องในพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลากและในบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงใกล้ระดับมิเตอร์ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยกระดับมิเตอร์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำที่ท่วมสูง รวมถึงแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมงข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราสีมา

ข่าวยอดนิยม