พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่กลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่างๆ

21 ก.ย. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่างๆ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน


วันนี้ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อฉีดวัคฉีนพระราชทานป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าว มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมา พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กว่า 100 ราย ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน จึงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 7,930 โดส ให้แก่จังหวัดตาก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล


ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยสมาชิกพอ.สว ประจำจังหวัด ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์ นักบวช และบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 550 ราย พร้อมทั้งออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานเคลื่อนที่ แก่ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน


และที่จังหวัดนครราชสีมา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนอำเภอโนนแดง ณ เทศบาลตำบลโนนแดง จำนวน 993 ราย พร้อมมอบยาชุดพระราชทาน และให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนที่บ้าน แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการ 7 ราย

ข่าวยอดนิยม