ประชาสัมพันธ์

ปตท. "The Power of Hope"

16 ต.ค. 2564

7 view

รายชื่อผู้โชคดีรับ เสื้อแจ็คเก็ต สีดำ-เทอร์ควอยซ์ จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ 28 ก.ค.64

15 ก.ย. 2564

4 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ได้รับเสื้อแจ็คเก็ต สีดำ-เทอร์ควอยซ์


1. นันท์นภัส สมงาม ลำพูน

2. พ.ต.อ.ธนู พวงมณี นนทบุรี

3. รัสสิรีย์ พูลสิริ นนทบุรี

4. วีรชัย อภิชาติธิติวร กทม.

5. สมศรี ทรงศักดิ์ชัย สมุทรปราการข่าวยอดนิยม