พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานซิโนฟาร์มแก่ พอ.สว. เพื่อนำฉีดให้ปชช.กลุ่มเปราะบาง

14 ก.ย. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม แก่จังหวัด พอ.สว. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่าง ๆ


วันนี้ ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ไปให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ชาวบ้านบนเกาะยาว ที่อยู่แนวเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 40 ราย และในวันที่ 17 กันยายนนี้ จะลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนพระราชทาน ให้กับชาวเกาะที่บ้านตันหยงกลิง ตำบลเกาะสาหร่าย


ที่จังหวัดสงขลา มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่โรงพยาบาลระโนด , โรงพยาบาลสทิงพระ และโรงพยาบาลจะนะ รวม 780 ราย โดยเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน หลักของรัฐ


ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 250 ราย ซึ่งทางจังหวัดได้กระจายวัคซีนพระราชทานไปยังทุกอำเภอ จำนวน 2,500 ราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนในพื้นที่


ที่โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 22 ราย และให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก กลุ่มติดบ้านติดเตียง ในแต่ละตำบลของอำเภอบ้านเขว้า จำนวน 78 ราย เช่นเดียวกับที่อำเภอเมือง มีการให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ ตำบลนาฝาย และตำบลนาเสียว จำนวน 97 ราย


และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน และมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน แก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 310 ราย โดยจังหวัดสระแก้ว กำหนดแผนฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทั้งจังหวัด 2,500 ราย ระหว่างวันที่ 8-29 กันยายนนี้

ข่าวยอดนิยม