พระราชสำนัก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทานแก่ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

14 ก.ย. 2564

44 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม


วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบอาหารพระราชทาน แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ซึ่งจะนําไปกระจายต่อให้กับโรงพยาบาลหลักในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลธัญญบุรี และโรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้รับมอบวัตถุดิบอาหารพระราชทาน อาทิ ไข่ไก่, ข้าวสาร, ผัก, น้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อนำไปประกอบอาหาร ช่วยเหลือผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวยอดนิยม