พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ผู้นำเกาหลีเหนือ เนื่องในวันก่อตั้งสาธารณรัฐฯ

09 ก.ย. 2564

36 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังจอมพล คิม จ็อง อึน เลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลี ประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2564 ความว่า


"จอมพล คิม จ็อง อึน เลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลี ประธานกิจการรัฐ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนเกาหลี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กรุงเปียงยาง ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชน แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนเกาหลี


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน กรุงดูชานเบ ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถาน มีความร่มเย็น เป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานจะสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างกัน ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม