พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่-เข็มเชิดชูเกียรติ แก่ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563

07 ก.ย. 2564

55 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ในการพระราชทานโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 15 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้ ​


1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

​​2. นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม - สื่อผสม) ​​

3. นายประภากร วทานยกุล สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)

​​4. นายสำเริง แดงแนวน้อย สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - แกะสลักไม้)

5. นายเอนก นาวิกมูล สาขาวรรณศิลป์ ​​

6. นางสาวอรสม สุทธิสาคร สาขาวรรณศิลป์

​​7. นายประทีป สุขโสภา สาขาศิลปะการแสดง(เพลงพื้นบ้าน) ​​

8. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ - โขน) ​​

9. นายปี๊บ คงลายทอง สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ​​

10. นางสุดา ชื่นบาน สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) ​

11. นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) ​

12. นายปง อัศวินิกุล สาขาศิลปะการแสดง(ผู้กำกับระบบเสียง - สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)


ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


ต่อจากนั้น ​​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอับดุลลา อาลาวาดี อดีตนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ปี 2563 - 2564 นำ คณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีการกุศล "อะ วัน ฮันเดรด เยีย อ็อฟ แจ็ส" (A 100 YEARS OF JAZZ!) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดการแสดงดนตรีการกุศลดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นำ คณะผู้บริหาร ผู้แทนครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน ผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)


นายทิพากร สมคะเน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานหัตถศิลป์ รูปหนังตะลุงของช่างต่าง ๆ ในอดีตของภาคใต้ ในโอกาสนี้ นายทวีรัตน์ ทองมาก ช่างทำรูปหนังตะลุง บ้านจังหูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานรูป "ฤาษีบรมครู" นายสรวิศ รัตนพันธ์ ช่างทำรูปหนังตะลุง จังหวัดชุมพร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานรูป "องค์อินทร์" นายกวิน แถวกลาง ช่างทำรูปหนังตะลุง จังหวัดตรัง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานรูป "พระนางธรณี" และนายธัญญะ สมคะเน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำ คณะข้าราชการจังหวัดนราธิวาส และกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตรอนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ และของดีจังหวัดนราธิวาส และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


ข่าวยอดนิยม