พระราชสำนัก

สถาบันเทคโนฯจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่กระทรวง อว.

06 ก.ย. 2564

4 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม


วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารพระราชทาน แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อนำไปมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้รับมอบวัตถุดิบอาหารพระราชทาน อาทิ ไข่ไก่ , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป , น้ำพริกแกง ,เครื่องปรุงรส , น้ำมันพืช , น้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อนำไปประกอบอาหาร ช่วยเหลือผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวยอดนิยม