พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติ

03 ก.ย. 2564

4 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กันยายน 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายจัน การ์โล เวนตูรีนี ที่ 2 และนายมาร์โก นีโกลีนี ที่ 1 ผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ซานมารีโน ในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐซานมารีโน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวซานมารีโน"


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม