พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยังผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุด แห่งแคนาดาคนใหม่

02 ส.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยังผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุด แห่งแคนาดาคนใหม่ ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่ง


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นางแมรี เจ. เมย์ ไซมอน (The Right Honourable Mary J. May Simon) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ความว่า


" ฯพณฯ นางแมรี เจ. เมย์ ไซมอน ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดา กรุงออตตาวา ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่ง ผู้สำเร็จราชการ และผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จ และความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคนาดา มีความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิด ระหว่างประเทศไทยและแคนาดา จะยังคงดำเนินก้าวหน้าต่อไป และเป็นที่น่ายินดีที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็ง และการพัฒนาเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในกิจการทุก ๆ ด้านที่มีมายาวนาน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม