พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริการฉีด 'ซิโนฟาร์ม' แก่ผู้พิการ ถวายเป็นพระกุศล กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

29 ก.ค. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ เพื่อถวายเป็นพระกุศล และสืบสานพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


วันนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 5 พันคน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดแก่ผู้พิการครั้งนี้ เป็นวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชน กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ พระภิกษุและนักบวช รวมถึงประชาชนในชุมชนกลุ่มพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำระบบการฉีดวัคซีนภาคสนามรูปแบบใหม่ Tablet และ Card Reader มาใช้ในการลงทะเบียน และบริหารจัดการข้อมูล โดยให้ผู้รับบริการฉีดวัคซีนนั่งอยู่กับที่ ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียน วัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการหลังฉีด โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจิตอาสา เดินให้บริการอำนวยความสะดวก


ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระปณิธานที่จะให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด อันเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวยอดนิยม