ประชาสัมพันธ์

Central Take Home Food Destination

16 ก.ค. 2564

13 view

MEA รับนโยบาย กกพ. ตรึงค่า Ft ช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. 64 ที่ -15.32 สต./หน่วย

09 ก.ค. 2564

106 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNewsMEA รับนโยบาย กกพ. ตรึงค่า Ft ช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. 64 ที่ -15.32 สต./หน่วย


ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีมติตรึงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 โดยให้เรียกเก็บที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเวลา 4 เดือน นั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร จึงพร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาลดังกล่าว ในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน


โดยสามารถติดตามอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ล่าสุดได้ที่ https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=1&rid=87692&muid=36&prid=21 

ข่าวยอดนิยม