พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

04 ก.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564


วันนี้ เวลา 09.57 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 64 ปี ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และความห่วงใยในทุกข์สุข ของราษฎร ทรงดำเนินรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งด้านการค้นคว้า วิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า


และในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้พระราชทานความช่วยเหลือ แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้พระราชทานยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งพระราชทานแนวพระนโยบาย ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหาวัคซีนตัวเลือก ช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ในด้านความมั่นคง ด้านการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะช่วยป้องกัน และลดการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ต่อจากนั้น เสด็จออกจากห้องพิธี ทรงรับแจกันดอกไม้ และของขวัญพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกันนี้ ทรงรับแจกันดอกไม้ พระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญไปถวาย พร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้จากเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่เชิญไปถวาย โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ เฝ้าถวายแจกันดอกไม้ในโอกาสนี้ด้วย


จากนั้น เสด็จเข้าห้องพิธี ทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก ประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ


ต่อมาเวลา 11.38 น. เสด็จไปยังหอศิลป์ทิพย์พิมาน ทรงปล่อยโค จำนวน 2 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวาย เพื่อพระราชทานให้แก่ นางอำไพ ศิลปชัย และนางสาวฐิติมา วงพุมมา เกษตรกร อำเภอปากช่อง ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพและขยายพันธุ์ต่อไป พร้อมกันนี้ทรงปล่อยกบส่วนพระองค์ ลงในสระน้ำ และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 9 ชนิด ซึ่งกรมประมงจัดถวาย รวม 490,000 ตัว โดยทรงปล่อยพันธุ์ปลา 99 ตัว ส่วนที่เหลือจะนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำที่เหมาะสมทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ทรงปล่อยปลาดุก และปลาช่อนส่วนพระองค์ ลงสระน้ำบริเวณหอศิลป์ทิพย์พิมาน เพื่อรักษาระบบนิเวศ และเพาะขยายพันธุ์ต่อไป

ข่าวยอดนิยม