บันเทิง

ผู้การฯ ปัตตานี เผย ‘ยิว’ แฟน ‘เจนนี่’ ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษภาคทัณฑ์

10 มิ.ย. 2564

420 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

เรื่องราวดราม่าก่อนหน้านี้ ในกรณีที่ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือ ‘ยิว’ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.มายอ จ.ปัตตานี แฟนหนุ่มของ ’เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น’ ไลฟ์เฟซบุ๊กกันแล้ว บอกว่าตัวเอง Work From Home ทำงานที่บ้าน จนเกิดกระแสวิจารณ์ ว่าเป็นตำรวจทำงานที่บ้านได้หรือ ทำให้ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับบัญชาของ ยิว ออกคำสั่งย้ายกลับโรงพัก ไม่ให้ช่วยราชการ แต่ตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย


ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าถึงเรื่องนี้แล้ว 'พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ' ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ได้ออกมาเผยผ่านแถลงการณ์ ว่า จากกรณีดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาข้อบกพร่อง


พร้อมกับได้อธิบายถึงเรื่องการปฏิบัติงานแบบ Work from home หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่เนื่องจากเดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และมีข้าราชการตํารวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ซึ่งทําหน้าที่ยามรักษาการณ์ทางเข้า-ออก ได้รับเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทําการกักตัว จํานวนหลายนาย ผู้บังคับบัญชาจึงได้มีนโยบายให้ทํางานนอกสถานที่เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทํางาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ประกอบกับตามหนังสือจังหวัดปัตตานีแจ้งให้หน่วยราชการพิจารณาดําเนินการ เรื่องข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 22 และ 23 เรื่องการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ ลดจํานวนบุคคลที่อยู่ประจําสถานที่ตั้ง เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อและให้ดํารงการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา พร้อมถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งได้ทันที


พร้อมกับแจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทําของ ยิว มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่อ รัชนก สุวรรณเกตุ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา ประมาณ 20.00 น. และได้มีการกล่าวถึงในประเด็นคําพูด “Work From Home” ซึ่งเป็นการใช้คําพูดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการยั้งคิดไตร่ตรอง และไม่อธิบายให้บุคคลทั่วไปที่ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง จึงทําให้ประชาชนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ ส่งผลทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ


ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาเห็นว่าการกระทําของ หมู่ยิว ถือได้ว่า พฤติการณ์การกระทําของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กล่าวคือต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร และต้องไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตํารวจ ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว


ชมผ่านยูทูบที่ : https://youtu.be/P6ctK_FHhLA

ข่าวยอดนิยม