พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

08 มิ.ย. 2564

41 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ


วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา 37 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ จำนวน 16 คัน และรถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน 6 คัน ซึ่งคณะบุคคล น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ส่วนรถต่อพ่วงชีวนิรภัย เป็นตู้สำหรับตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ซึ่งสามารถลากพ่วงไปติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการตรวจ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล


นับตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมกับ มีพระบรมราโชบายในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ โดยได้พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจน รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ได้พระราชทานแล้ว จำนวน 20 คัน และพระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ รวมเป็น 36 คัน, รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 5 คัน, รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 คัน รวมทั้ง รถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน 6 คัน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนาม ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง


พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระราชทานความช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีส่วนสำคัญอย่างมาก ที่ทำให้การตรวจค้นหาผู้ป่วย โรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทันท่วงที เป็นการจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคให้แคบลง รวมทั้ง ส่งผลดีต่อการควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยรวม

ข่าวยอดนิยม