พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่สถาบันประสาทวิทยา

17 พ.ค. 2564

42 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่สถาบันประสาทวิทยา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19


วันนี้ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ได้รับมอบเครื่องเอกซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ AI พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน แก่สถาบันประสาทวิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด - 19


เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พบผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงที เพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว


ปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยา ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 จำนวน 85 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีภาวะแทรกซ้อนจากอาการป่วยโรคอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง , เบาหวาน เป็นต้น


การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยา ตลอดจนประชาชนผู้มารับบริการเป็นล้นพ้น

ข่าวยอดนิยม