การเมือง

“บิ๊กป้อม” นำทีม ประชุม คกก.อวกาศแห่งชาติ ติดตามแผนส่งดาวเทียม

12 พ.ค. 2564

1.1K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล


ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ของดาวเทียมธีออส (THEOS) ซึ่งประกอบด้วยการจัดหาดาวเทียมหลัก ดาวเทียมเล็ก และระบบภาคพื้นดิน การพัฒนาแอพพลิเคชั่น AIP เพื่อดึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และรับทราบ รายงานแนวทางการนำเทคโนโลยี ทางด้านภูมิสารสนเทศในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ 4 ด้าน


ได้แก่ เกษตรเชิงพื้นที่อาหาร สุขภาพและคุณภาพชีวิต พลังงานทดแทน และการท่องเที่ยว รวมถึงรับทราบ รายงานการจัดหาดาวเทียม NAPA-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมของกองทัพอากาศ มีน้ำหนัก 5.73 กก. และได้นำขึ้นสู่วงโคจรแล้ว เมื่อ 3 ก.ย.63 ที่ความสูง 530 กม. เหนือพื้นโลก สำหรับการใช้งานระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ของ กห.จะมีการดำเนินการในอนาคต ต่อไป


จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน หลังสิ้นสุดสัญญาจนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรม ของดาวเทียมและให้เสนอ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาก่อนให้ ดีอีเอส ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


พล.อ.ประวิตร ได้กำชับขอให้ ดีอีเอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด บูรณาการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนกิจการอวกาศของประเทศ อย่างจริงจัง ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และไม่ให้เกิดผลกระทบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์โดยตรง ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นสาธารณประโยชน์ อย่างทั่วถึง ในอนาคตต่อไป

ข่าวยอดนิยม