พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันประสูติ

06 พ.ค. 2564

78 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันประสูติ


วันนี้เวลา 09.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันประสูติปีที่ 98 ณ ศาลา 80 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต


โดยมี นางสุมนา อภินรเศรษญ์ รองประธานกรรมการบริหาร วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานผ้าไตร พร้อมเครื่องไทยธรรม และพระราชทานเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่โดยตลอดพระชนม์ชีพ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจต่างๆ นานัปการ เพื่อประเทศชาติ ทั้งยังแบ่งเบาพระราชภาระ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยทรงรับโครงการต่างๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์ กว่าร้อยโครงการ ทั้งทางด้านการศึกษา, การต่างประเทศ, สังคมสงเคราะห์, สาธารณสุขและการแพทย์ ตลอดจนด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งทรงมีพระศรัทธา ในการบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญถาวรยิ่งขึ้น จึงทรงรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ไว้ เป็นวัดในพระองค์


โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตร โล่ และทุนการศึกษา แก่นักเรียนโครงการชิดตะวันเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อถ่ายทอดการเขียนผลงานวรรณกรรม และส่งเสริมคุณธรรมที่ดีในสังคม ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ของการเขียนงานวรรณกรรมหลากหลายแขนง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วย

ข่าวยอดนิยม