ไอที

เทรนด์ 'วงการไอที' ในรอบ 8 ปี เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดและการทำงาน

30 เม.ย. 2564

99 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในวงการเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกัน


อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Mobile First อย่างเต็มตัว จะเห็นได้ว่ามีการใช้งานโทรศัพท์มือถือติดอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว


ส่วนเทรนด์ด้านโครงข่าย หลังจากที่ไทยมี 3G ช้ากว่าประเทศอื่น แต่เมื่อข้ามผ่านมาในยุค 5G ไทยอาจกลายเป็นประเทศอันดับต้นในอาเซียน ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นแทบทุกอุตสาหกรรม ทั้งการศึกษา, การเกษตร รวมทั้งการแพทย์


ซึ่งฝั่งอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Industry 4.0 นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยดูแลการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพด้วย IOT


ในส่วนของธุรกิจ ก็เกิดกระแส Digital Transformation เทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนวิธีคิดและการทำงานที่ต่างจากเดิม จะเห็นถึงความพยายามของเหล่าสตาร์ทอัพ ที่พยายามนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตคนไทยสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/2uESs1-w7K0

ข่าวยอดนิยม