ประชาสัมพันธ์

PEA แจ้งเลื่อนกำหนดสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564

19 เม.ย. 2564

60 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขด้วยการหลีกเลี่ยงสถานที่มีคนหนาแน่น หรือการรวมคนหมู่มาก ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) และหลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ออกไปไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะแจ้ง วัน เวลา สถานที่สอบให้ทราบอีกครั้งก่อนสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้สมัครและผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าได้ผ่านทาง https://peaevs.thaijobjob.comข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม