พระราชสำนัก

รองผู้ว่าฯ น่าน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ศาลพระหลักเมืองน่าน

16 เม.ย. 2564

33 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ศาลพระหลักเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยจัดให้มีริ้วขบวนแห่แบบโบราณ จากข่วงเมืองน่าน ไปยังมณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน และได้อัญเชิญพระเจ้าฟ้า หรือ พระเจ้าฝนแสนห่า พระพุทธรูปไม้ แกะสลักที่มีอายุกว่า 400 ปี ที่ประดิษฐานคู่กับวัดพญาวัด ซึ่งเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ (อัด-ถะ-วอ-ระ-ปัน-โย) เจ้าผู้ครองนครน่าน สร้างถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมในขบวน เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพร ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และน้ำสรงศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอต่างๆ ร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีทุกคน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยต่างใส่หน้ากากอนามัย และได้รับการตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าร่วมพิธี รวมทั้งมีการจัดระยะห่างในรูปแบบ New Normal ด้วย

ข่าวยอดนิยม