พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์วัน รร.ราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

09 เม.ย. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์วัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ "พี่สอนน้อง" "เพื่อนช่วยเพื่อน" "บ้านในโรงเรียน", สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น มีการสุ่มตรวจปัสสาวะ และตรวจเรือนนอนนักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน มีแนวปฏิบัติ "3 ส." คือส่งเสริม สร้างสรรค์ และสร้างสุข


พร้อมกันนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นจังหวัดรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 มีสมาชิก 240,568 คน มีอำเภอ ทู บี นัมเบอร์วัน ครบทุกอำเภอ และมีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนสำนักงานคุมประพฤติ รวม 1,098 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์วัน 1,077 แห่ง


โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมกับพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร รวมทั้งพระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่างๆ


จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ทั้งนี้การดำเนินงานของโครงการฯ ส่งผลให้สมาชิก มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีจิตอาสา

ข่าวยอดนิยม