พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

08 เม.ย. 2564

14 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


วันนี้ เวลา 08.55 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการกาชาด ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำคณะผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และบริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดงานครบรอบ 10 ปี การดำเนินงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด และร่วมออกร้านกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


พันเอกหญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ผู้อำนวยการกองพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563 นำคณะผู้บริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรมของชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี 2563 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และผู้พยากรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดพยากรณ์ ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และในโอกาสนี้ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 ด้วย


ต่อจากนั้น เวลา 13.56 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร นำคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564


นายกิตติพงษ์ เดชะอำไพ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร นำผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมราชกรีฑาสโมสร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นางรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ รองประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมครอบครัวจิราธิวัฒน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564


นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำนางกาญจนา เชื่อมไมตรีสกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยข่าวยอดนิยม