ไอที

ผลักดันงานวิจัยไทย สู่นวัตกรรมทางการแพทย์

17 มี.ค. 2564

33 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

 ไทยมีบุคลากรที่เก่ง และมีงานวิจัยสร้างชื่อมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทางกลุ่มอาจารย์ที่มีแนวคิดตรงกัน จึงร่วมกันตั้งหน่วยงาน Hospital Automation Research Center (HAC) ภายใต้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภายสนาม (ฟีโบ้) โดยใช้ความรู้หุ่นยนต์ และ AI องค์ความรู้ด้านการแพทย์มารวมกัน โดยผลงานนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากล และนำไปใช้งานจริงหลายที่ เช่น 


  • Carver หุ่นยนต์ช่วยส่งเครื่องมือทางการแพทย์ และอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล


  • NEF ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผู้ป่วยตกเตียง ด้วยการใช้แผ่นรองที่นอนที่มีเซนเซอร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ทำได้ง่ายขึ้น


  • Inspectra สะดวกต่อการดึงข้อมูลใช้งาน เป็นความร่วมมือที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมฝีมือคนไทย ให้ไปได้ไกลระดับสากลสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/3aAY4dDnfAs

ข่าวยอดนิยม