พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

16 มี.ค. 2564

72 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


วันนี้ เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ นำคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้อบฆ่าเชื้อ ยูวี แคร์ ยูวีซี สเตอร์ริไลซ์ซิ่ง คาบิเนท (UV CARE UVC STERILIZING CABINET) และเครื่องยูวี แคร์ รูม สเตอร์ริไลซ์เซอร์ (UV Care Room Sterilizer) เพื่อใช้ในภารกิจของกองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ในโอกาสนี้ นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอตแลนติกฟาร์มาซูติคอล จำกัด ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ยาชนิดต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย


นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคล

เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


1. นางสาวณภัทร จรรยาประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมกะบาท จำกัด และคณะ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเครื่องประดับ คอลเลคชั่น ๙ 'ไนน์' และผลงานศิลปะในงานนิทรรศการ ๙ 'เก้า' สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบีดชุดคอลเลคชั่น ๙ 'ไนน์' ประกอบด้วย บีดกล้องถ่ายรูป แว่นตา แซกโซโฟน ฝนหลวง เรือใบ วิทยุสื่อสาร รถยนต์พระที่นั่ง เลข ๙ 'เก้า' และสีประจำวันพระบรมราชสมภพ ซึ่งออกแบบและผลิตขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


2. นายสิงห์ หงษ์มีเสียงศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอช.จี สำนักที่ปรึกษา และการบัญชี จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าสอบทานเอกสารและการจัดทำบัญชีรายเดือน ที่ได้จัดทำให้แก่โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดนครปฐม สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา


นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร


นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้าสำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน (เวอร์ชวลรัน) ครั้งที่ ๑๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำคณะบุคคล

เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


1. คณะผู้บริหารบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


2. นายกฤษฎา มหาดำรงค์กุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ

นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


1. นายดุสิต พิทยาธิคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด พร้อมครอบครัว

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


2. นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด พร้อมครอบครัว และคณะผู้บริหารบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ต่อมาเวลา 14.00 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในนามนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓ ในนามประธานดำเนินงานรณรงค์การรับบริจาค "เข็มวันอานันทมหิดล" ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย


พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นายศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารและบ้านพักครูสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี ๕๐ ปี (บ้านห้วยกระแสน) ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


นางจิราภัสร คงพูลศิลป์ พร้อมครอบครัวคงพูลศิลป์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ พลตรีวิชญกูน คงพูลศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นางพยอม สารานนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการจัดงาน ศรีสว่างวงศ์ ฟัน รัน (Fun run) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดโครงการดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ร้านอาหารควายคะนอง ภายในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วข่าวยอดนิยม