ประชาสัมพันธ์

Thailand Songkran Festival 2021

08 เม.ย. 2564

78 view

รายชื่อผู้โชคดีรับ อิชิตันน้ำด่าง 8.5 จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 20 ก.พ.64

26 ก.พ. 2564

45 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

ผู้โชคดีได้รับน้ำจากอิชิตันในรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10 รางวัล

 

1.คุณศุภกร โสภณปัญญาภรณ์ จ.นครราชสีมา

2.คุณอมรวิทย์ เกณรัมย์ จ.บุรีรัมย์

3.คุณชยาพล ศรีบำรุง จ.ชัยนาท

4.คุณสุกัญญา เยื่อใย จ.เพชรบุรี

5.คุณฮานาพี อาแซ จ.นราธิวาส

6.คุณอำนวย ยารัมย์ จ.บุรีรัมย์

7.คุณไพรัตน์ รติโอฬาร จ.เชียงใหม่

8.คุณชุติมา ฮานีเนียม จ.อุดรธานี

9.คุณเสาวคนธ์ จอมอินทร์ จ.ชลบุรี

10.คุณอัมพวรรณ เอี่ยมดี จ.สุโขทัย 

ข่าวยอดนิยม