พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน และสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

24 ก.พ. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม และสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติ ของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า


"สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม บันดาร์เสรีเบกาวัน ในโอกาสวันชาติ ของบรูไนดารุสซาลาม หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของบรูไนดารุสซาลาม


หม่อมฉันตระหนักถึงคุณค่าของมิตรไมตรีอันใกล้ชิดและเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า"


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่น และวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า


"สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่น และวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศญี่ปุ่น


ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีสัมพันธไมตรีที่พัฒนา เพิ่มพูนมายาวนาน และช่วยเกื้อกูลกันเสมอมา หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า สัมพันธภาพอันพิเศษนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ให้เจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้า"


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม