พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังรักษาการ ปธน.สาธารณรัฐคอซอวอ

18 ก.พ. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า " ฯพณฯ นางวีโยซา ออสมานี-ซาดรีอู รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ กรุงพริสตีนา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐคอซอวอข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐคอซอวอจะยังคงร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมืออันยังประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า"พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม