พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ น้ำพระราชหฤทัย ขจัดภัยโควิด

16 ก.พ. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญต่อการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม แก่กระทรวงสาธารณสุข อีก 7 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ข่าวยอดนิยม