พระราชสำนัก

คณะบุคคล ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

29 ม.ค. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันนี้ มีคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อาทิ โรงเรียนวัดนาคปรก (อ่านว่า นาก- ปรก )และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ , สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสารวิทยา, ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี , ราชสกุลสุประดิษฐ์, ราชสกุลนพวงศ์, โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด, มูลนิธิสภาพิบัติเตือนภัยแห่งชาติ, สภาแพทย์แผนไทย, กรมการสารวัตรทหารบก, สวนเกร็ดพุทธ กลุ่มท่องเที่ยวเกาะเกร็ด,โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ, มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัดสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย, กองทัพภาคที่ 3, โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี, สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์, สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ทั้งในเมือง และในท้องถิ่นทุรกันดาร สนองพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้ง 2 ข้าง โดยทางจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเปิดให้มีการลงนามถวายพระพร จนถึงวันที่ 29 มกราคมนี้

ข่าวยอดนิยม