เศรษฐกิจ

“คราวด์ฟันดิ้ง” ระดมทุนสร้างเครือข่ายร้านค้าสะดวกซื้อชุมชนไทย

26 ม.ค. 2564

5.2K view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

วิกฤตเศรษฐกิจถึงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 กระทบความเป็นอยู่และการทำมาค้าขายของคนในชุมชน โมเดล“คราวด์ฟันดิ้ง”เกิดขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการดูแลและรับผิดชอบสังคม ให้เป็นโอกาสในการทำมาหากินที่ยั่งยืนในอนาคต
 
ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับ Crowdfunding มาตรฐานโลก ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมาย เงินท่าน ได้ช่วย ได้ใช้ ได้กำไร สร้างสังคมไทย ในยุคโควิด Beyond world เปิดระดมทุนเพื่อขยายสินค้าสหกิจชุมชนท่ัวประเทศ
 
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริหารบริษัท เหนือโลก จำกัด และบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ป แถลงข่าวครั้งแรกของประเทศ Crowdfunding มาตรฐานโลกระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม ตามกฎหมาย เงินท่านได้ช่วย ได้ใช้ ได้กำไร สร้างสังคมไทยในยุคโควิด Beyond world เปิดระดมทุนเพื่อขยายฐานกระจายสินค้าในแต่ละภาค พร้อมขยายร้านค้า 7-16 สินค้าสหกิจชุมชนทั่วประเทศ โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนสินค้าสหกิจชุมชน โดยซื้อสินค้าของชาวบ้านที่ขาย และช่วยหาช่องทางตลาดในการกระจายสินค้าโดยโครงการฯเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะมีศูนยการค้า 7-16 ในการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ทางโครงการรับซื้อสินค้าจากชุมชนและโรงงานโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ประโยชน์จะถึงประชาชนและร้านค้าหมู่บ้านกว่า 77,600 ร้านอย่างทั่วถึง
 
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 088-195-4444 และเว็บไซต์ https://equity.sinwattana.com

ข่าวยอดนิยม