เศรษฐกิจ

ธุรกิจการท่องเที่ยวสายป่านขาด แรงงานเสี่ยงตกงานกว่า 2 ล้านคน

26 ม.ค. 2564

1.5K view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว สายป่านขาด ไปต่อไม่ไหว แรงงานเสี่ยงตกงานกว่า 2 ล้านคน เสนอให้เร่งสร้างธนาคารแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือ ถูกพักงาน สมัครเข้ามาเพื่อหาโอกาสในการทำงาน
 
นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โควิด-19 ทำให้แรงงานภาคการท่องเที่ยวจำนวนกว่า 4 ล้านคน ได้รับผลกระทบทั้งจากการถูกพักงานชั่วคราว และถูกลดเงินเดือน และการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ อาจจะทำให้คนท่องเที่ยวตกงานมากกว่า 2 ล้านคน เนื่องจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่มีทุนพอที่จะรักษาการจ้างงานได้อีกต่อไป และจะกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนัก หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จะทำให้การท่องเที่ยวกลับมาอย่างรวดเร็ว แต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวปิดกิจการไปแล้วจำนวนมาก ทำให้เสียโอกาสที่การท่องเที่ยวจะเป็นกลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 
จึงเสนอให้เร่งสร้าง Tourism Labor Bank หรือ ธนาคารแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือ ถูกพักงาน สมัครเข้ามาเพื่อหาโอกาสในการทำงาน ซึ่งวันนี้ได้ประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาสนับสนุนแล้ว และจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อขอเป็นตัวกลางรวบรวมฐานข้อมูลแรงงานท่องเที่ยวที่ตกงาน และประสานงานองค์กรรัฐกับเอกชนเพื่อขับเคลื่อน Tourism Labor Bank เบื้องต้นใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาท จากแรงงานที่ตกงานกว่าล้านคน

ข่าวยอดนิยม