อาชญากรรม

ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เผย DNA เก้งในงูเหลือมเป็นพันธุ์เผือก ส่วนซากกระดูกไม่ใช่ เร่งสอบคนเลี้ยงภายใน

23 ม.ค. 2564

554 view

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ : เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10:20 - 12:20 น.

นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานหายไปจากสวนสัตว์สงขลา เปิดเผยว่า คณะกรรมการชุดใหญ่ได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 2 ชุด เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเก้งเผือกที่หายไปจำนวน 2 ตัว ผลการพิสูจน์ซากตามที่มีการรายงานพบว่า ซากแรกที่เป็นโครงกระดูกซึ่งพบในภายหลัง ผลการพิสูจน์ไม่ใช่เก้งเผือก จึงไม่มีความเกี่ยวข้องทางด้านพันธุกรรม ส่วนอีกซากที่พบว่าถูกงูเหลือมกิน ผลการพิสูจน์พบว่าเป็นเก้งเผือก มีพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอที่เชื่อมโยงว่าเป็นลูกของคุณมูมู่ ในส่วนของประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชา ขาดความเอาใจใส่ในการดูแลสัตว์สำคัญ ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ล่าช้า ที่สำคัญไม่สามารถระบุสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
 
ประเด็นต่อมา คือ ปัญหาการดำเนินการในกิจการสวนสัตว์ นอกจากความบกพร่อง และขาดการบูรณาการในการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย จนเป็นเหตุให้สัตว์สูญหายแล้ว ยังพบว่า ขาดระเบียบหรือแบบแผนในการรายงานเกี่ยวกับจำนวนสัตว์ ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ อีกทั้งจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานจัดการสวนสัตว์ ยังพบว่า การจัดการพื้นที่เลี้ยง โภชนาการ การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตว์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 
ด้าน รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลการตรวจพิสูจน์ซาก เป็นผลตรวจยืนยันจาก 2 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และภาควิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลยืนยันตรงกันซากแรกที่เป็นโครงกระดูก เป็นเก้งแดงธรรมดา ขนไม่ใช่สีขาว ผลตรวจดีเอ็นเอไม่มีความสัมพันธ์กับคุณมูมู่ จึงไม่ใช่เก้งเผือกอย่างแน่นอน อีกทั้งยังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับเก้งตัวอื่นในส่วนที่จัดแสดง 
 
ส่วนอีกซากที่พบว่าถูกงูเหลือมกิน สภาพขนสีขาวเป็นเก้งเผือก สรีระบ่งชี้ว่าถูกงูเหลือมกินจริง ขนาดของขากรรไกรสอดคล้องกับอายุ ผลดีเอ็นเอพบมีความสัมพันธ์กับคุณมูมู่ สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นเก้งเผือกตัวเดียวกันกับที่หายไป แต่ที่น่าสังเกตคือดีเอ็นไม่สอดคล้องกับข้อมูลตัวเมียหรือตัวแม่
 
ขณะที่ รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในฐานะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดนี้ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ที่พบปัญหาเรื่องของเก้งเผือกหายไปจากส่วนจัดแสดง มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้ว แม้จะไม่ได้การตรวพิสูจน์ทางชีวภาพหรือผลทางดีเอ็นเอ แต่ด้วยลักษณะทางกายภาพและหลักฐานต่างๆ ที่พบก็สอดคล้องกับผลการสอบของคณะกรรมการชุดนี้
 
หลังจากนี้องค์การสวนสัตว์ฯ เตรียมรับเรื่องไปดำเนินการต่อ ซึ่งจะต้องมีการหารือเพื่อตรวจสอบดูว่ามีผู้ที่บกพร่องหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างไรบ้าง ตลอดจนตอบข้อสงสัยให้ได้ว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าสัตว์ป่าหรือไม่ เบื้องต้นสันนิษฐานว่า มีผู้เลี้ยงหรือดูแลที่น่าจะมีความเกี่ยวข้อง 1 คน เนื่องจากมีประวัติที่เข้าข่ายน่าสงสัย ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน คาดว่าจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้
 
 
ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/to87WINLUN0

ข่าวยอดนิยม