พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำชนมวาร และทรงอธิษฐานจิตปูชนียมงคล

22 ม.ค. 2564

401 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายบูรพกษัตริย์และบูรพาจารย์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้ว ทรงกรวดน้ำ ทรงเจิม และทรงจุดเทียนชัย และเทียนมหามงคล เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทรงอธิษฐานจิตปูชนียมงคล ชุดเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อมฺพรมหาเถร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และชุดมงคลบพิธ ซึ่งทางวัดฯ จัดสร้างขึ้น เพื่อนำรายได้สมทบทุน การจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช อมฺพรมหาเถร คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี
 
 
จากนั้น เสด็จลง ณ มณฑลพิธีเททอง บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์ปฐมเจ้าอาวาส ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางถวายเนตร เนื้อเงิน ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดพระเกศ 18.5 นิ้ว สำหรับ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช อมฺพรมหาเถร จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช 3 พระองค์แห่งวัดราชบพิธฯ ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 
 
อีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัยพระชนมายุในโอกาสครบ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเป็นรมณียสถาน และสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป พุทธศาสนิกชนที่สนใจจองปูชนียมงคล สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก เพจ "สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม"

ข่าวยอดนิยม