เศรษฐกิจ

รู้หรือไม่? ประชาชนจะได้รับอะไรจาก พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฯ

22 ม.ค. 2564

184 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ทดแทนกฎหมายเดิม จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่าสาระของ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์มากน้อยอย่างไรบ้าง
 
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อธิบายว่า มองว่าทำอย่างไรประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานฯ จึงจะอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งประเด็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายใต้คอนเซ็ป "รัฐและประชาชนอยู่ร่วมกันได้ ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้"
 
โดย นายธัญญา ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ฉบับเก่าและฉบับใหม่ คือมาตรา 64 การมีสิทธิ์ในที่ทำกินแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ซึ่งบทลงโทษในฉบับใหม่จะหนักขึ้น และในมาตราที่ 65 เรื่องประเด็นการเก็บของป่า โดยรวมถือเป็น พ.ร.บ.ที่เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดแล้ว
 
ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการอนุรักษ์ป่า คือการสร้างความตระหนักของประชาชน ให้มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรที่มีอยู่ ทำให้ทรัพยากรคงอยู่กับพวกเราตลอดไป

ข่าวยอดนิยม