พระราชสำนัก

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

21 ม.ค. 2564

550 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ ราชวิถี เขตดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ จากเขตพระราชฐานพระที่นั่งอัมพรสถาน และวังศุโขทัย พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 4 โดยข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน และทำความดีเพื่อส่วนรวม 
 
 
สำหรับวันที่ 21 ม.ค. 64 มีหน่วยรับบริจาคโลหิต สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยบริการที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 108 คน ได้โลหิต รวม 48,600 ซีซี ตั้งแต่วันที่ 18 – 21 มกราคม 2564 รวม 4 วัน มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 696 คน ได้โลหิต จำนวน 297,850 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป
 
 
นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ และกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วย และโรงพยาบาลที่มีความประสงค์เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ข่าวยอดนิยม