เศรษฐกิจ

ประชาชนโอด "เราชนะ" ไม่ให้เงินสด ไม่ตอบโจทย์เยียวยาโควิด-19

20 ม.ค. 2564

1.8K view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

โครงการ "เราชนะ" หลัง ครม.เห็นชอบวานนี้ มีเสียงสะท้อนจากประชาชน มองว่า การโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังค์ ไม่ให้เงินสด ไม่ตอบโจทย์เยียวยาโควิด-19
 
โดยประชาชนส่วนใหญ่ที่ทีมข่าวไปพูดคุย เห็นตรงกันว่า การช่วยเหลือด้วยเงินสดเป็นก้อน จะตอบโจทย์การช่วยเหลือเยียวยาได้มากกว่า เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบบางราย มีการวางแผนใช้เงินช่วยเหลืออย่างอื่น เช่น จ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าแผงค้า หรือ จ่ายค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และการการโอนเงินผ่านแอปฯ อาจทำให้เกิดข้อจำกัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี หรือ ไม่มีกำลังซื้อสมาร์ทโฟน อาจจะพลาดความช่วยเหลือครั้งนี้ไป อีกทั้งการต้องใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้น ในบางพื้นที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการมีไม่มากนัก
 
นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่า เงื่อนไขการโอนเงิน “เราชนะ” ผ่านแอปฯ เป๋าตังค์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท 7 สัปดาห์ จะมีประโยชน์มากกว่าให้เงินสด จะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ไปพร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้มีเม็ดเงินอัดฉีดลงระบบได้ตลอด 7 สัปดาห์ของโครงการ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 30,000 ล้านบาท และที่สำคัญ วิธีนี้จะทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่าย เป็น BIG DATA ในการวิเคราะห์การใช้จ่ายของประชาชน เป็นประโยชน์ในการออกมาตรการอื่นๆ ในอนาคตได้

ข่าวยอดนิยม