พระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบหุ่นยนต์ปิ่นโต-กระจกระบบสื่อสารทางไกล แก่ รพ.สมุทรสาคร

19 ม.ค. 2564

420 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบหุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล พระราชทาน แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 
 
วันนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล พระราชทาน ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 10 ชุด
 
 
เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ในประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่พบผู้ป่วยรายแรก ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 4,679 คน เสียชีวิต 1 คน รักษาหายแล้ว จำนวน 3,059 คน 
 
 
สำหรับหุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกลนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) ซึ่ง ปิ่นโต (PINTO) เป็นหุ่นยนต์ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วยระยะไกล ช่วยลดความเสี่ยง และระยะเวลา ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
 
 
ส่วน กระจก เป็นหุ่นยนต์แท็บเล็ตที่ติดตั้งภายในห้องพักผู้ป่วย เพื่อสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ได้ตลอดเวลา เปรียบเสมือนกระจกที่แสดงภาพและเสียงของบุคคล ผู้ป่วยสามารถเรียกพยาบาลได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
 
 
โดยก่อนหน้านี้ ได้พระราชทานงบประมาณ จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 จัดซื้อหุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ แล้วรวม 73 แห่ง 
 
 

ข่าวยอดนิยม