เศรษฐกิจ

ส่องรายชื่อตลาดและมาตรการเยียวยาโควิด ผู้ค้า-ผู้เช่า ตลาดใน กทม.

16 ม.ค. 2564

319 view

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ : เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10:20 - 12:20 น.

เมื่อวานนี้ (15 ม.ค.) วัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายให้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด - 19) ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมในวาระเร่งด่วน
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย มาตรการสำหรับตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี มาตรการสำหรับตลาดธนบุรี และมาตรการสำหรับตลาดชุมชน 7 แห่ง ได้แก่ ตลาดประชานิเวศน์ 1 ตลาดบางกะปิ ตลาดหนองจอก ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก ตลาดรัชดาภิเษก ตลาดเทวราช และตลาดสิงหา
 
ตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี 
 
- ขยายอายุสัญญาเช่าแผงค้าภายในตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรีต่อไปอีก 1 ปี 
 
- ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และ(ฉบับที่ 16)จนกว่าจะยกเลิกประกาศปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 ส.ค.64 ให้ชำระค่าเช่าในอัตรา 50% (ตามข้อ 3) 
 
- กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่น ๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 2564
 
- ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือน ๆ ละ 20% ของ หนี้ค้างทั้งหมด โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือนก.ย. 2564 – ม.ค. 2565 และงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)
 
ขณะที่ตลาดอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีมาตรการเยียวยาเช่นเดียวกับตลาดจตุจักร และตลาดนัดมีนบุรี
 
 
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/oW86qMvD_94

ข่าวยอดนิยม