พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎร เจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ จ.น่าน

14 ม.ค. 2564

221 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
 
 
วันนี้ ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเลขาธิการ กปร. และคณะ เชิญถุงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานความมั่นคง
 
 
ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยเลา อำเภอนาน้อย, ฐานปฏิบัติการบ้านน้ำปูน อำเภอแม่จริม, ฐานปฏิบัติการบ้านสว่าง อำเภอแม่จริม และหน่วยกรมทหารพรานที่ 32 ฐานแสงเพ็ญ อำเภอภูเพียง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน และความมั่นคงของประเทศ
 
 
พร้อมกันนี้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสบขุ่น บริเวณพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา เพื่อเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น และบ้านสะจุก-สะเกี้ยง รวมทั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมมอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็ก ๆ ในพื้นที่
 
 
ปัจจุบันโครงการตามพระราชดำริดังกล่าว ส่งเสริมให้ราษฎรบ้านสบขุ่น และบ้านดอยติ้ว จัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประกอบกับส่งเสริมการลดการปลูกพืชเชิงเดียว สร้างป่าพืชอาหาร อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เช่น ต๋าว หรือลูกชก, ลูกหวาย ,ค้อ และมะขม รวมทั้งร่วมกับชุมชน พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้เกิดรายได้มาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
 
 

ข่าวยอดนิยม