พระราชสำนัก

'ในหลวง' พระราชทานเงินค่าวัสดุในการสร้างบ้าน ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย

14 ม.ค. 2564

227 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินค่าวัสดุในการสร้างบ้าน ให้แก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้าน มอบแก่ครอบครัว นายบุญญสิทธิ์ นางถนอม ทิพคูนอก ณ ที่ทำการตลาดชุมชนบ้านวังมืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นครอบครัวที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทำให้บ้านพักอาศัยถูกน้ำป่าพัดพังเสียหายทั้งหลัง
 
 
และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย กับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก ใหม่ พระราชทานแก่ราษฎรด้วย 
 
 
ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จต่อไป ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว ทิพคูนอก และราษฎรเป็นล้นพ้น
 
 
ในการนี้ องคมนตรี ได้เดินทางไปดูสภาพพื้นที่บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 8 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี ซึ่งเป็นพื้นที่กำลังก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวทิพคูนอก เพื่อติดตามการก่อสร้าง ที่ทางจังหวัดร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ก่อสร้างบ้านหลังใหม่ พร้อมพบปะ สอบถาม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งราษฎรด้วย สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในยามตกทุกข์ได้ยาก
 
 

ข่าวยอดนิยม