พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างรถชีวนิรภัยพระราชทาน เพิ่มเติม

13 ม.ค. 2564

405 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
 
 
เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ได้เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชน และพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ
 
 
ขณะนี้ โรคโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพิ่มเติมอีก จำนวน 7 คัน รวมเป็น 20 คัน ซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน
 
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน ซึ่งออกให้บริการครอบคลุมประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน, วัด, ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อปวงพสกนิกร
 
 

ข่าวยอดนิยม