พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานพระวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้า 2 คณะ

08 ม.ค. 2564

1K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เวลา 14.25 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ เจ้าหน้าที่บริษัท ทีเอชโรโบติก จำกัด เฝ้าถวายเครื่องฟอกอากาศขั้นสูง สำหรับกำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่นที่แพร่ในอากาศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 13 แห่งทั่วประเทศ สำหรับใช้ในพื้นที่ที่ต้องการมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาด อาทิ ห้องหัตถการ ห้องตรวจโรค ห้องพัก ห้องผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด ห้องผู้ป่วยแผลไฟไหม้ และห้องดูแลผู้ป่วยหนัก หรือ ไอซียู รวมทั้ง ผู้ป่วยที่ต้องระวังการติดเชื้อทางเดินหายใจ
 
 
จากนั้น เวลา 14.34 น. พระราชทานพระวโรกาสให้ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้ารับพระราชทานชุดหนังสือศิลป และความคิดสร้างสรรค์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 64 เรื่อง กว่า 7,500 เล่ม ซึ่งพระราชทานแก่โรงเรียน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวม 224 แห่ง 
 
 
โดยมีหนังสือที่น่าสนใจ อาทิ สามสิบเรื่องวิทย์ชวนคิดด้วยศิลป์, ชุดนิทานการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษา, พับกระดาษแสนสนุก, คุณทองแดง ฉบับการ์ตูน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ THE PRINCESS’ DOG DIARY พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยมีพระประสงค์ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการส่งเสริมศิลปะในแขนงต่าง ๆ และใช้ศิลปะเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ในหลากสาขาวิชา และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป

ข่าวยอดนิยม