เศรษฐกิจ

ก.พาณิชย์ กาง 14 แผน ช่วยประชาชนฝ่าโควิด-19

07 ม.ค. 2564

742 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงทิศทางกระทรวงพาณิชย์ปี 64 และการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีแผนงานที่จะเดินหน้าใน 3 ส่วน คือ เดินหน้ายุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”, เร่งรัดการนำรายได้เข้าประเทศ มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับภาคบริการควบคู่กันไปด้วย และมุ่งเน้นการทำงานร่วมภาคเอกชนในรูปของกลไก กรอ.พาณิชย์ 
 
ซึ่งจะประกอบด้วย 14 แผนงาน อาทิ เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่ 2 , โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ลงลึกระดับตำบล , มุ่งการค้าออนไลน์ , เร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal , จัดทำยุทธศาสตร์การค้าไทย 5 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์แม่บท เพิ่มมูลค่าการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศในปี 64-68 เป็นต้น

ข่าวยอดนิยม