เศรษฐกิจ

เกษตรกรโคนมหมดหวัง เทน้ำนมดิบทิ้งกว่า 200 ตัน เซ่นพิษโควิด รร.ปิด ขายนมไม่ได้ ทิ้งไว้ก็บูด

07 ม.ค. 2564

19.2K view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

ประจวบคีรีขันธ์-เกษตรกรโคนมหมดหวัง เทน้ำนมดิบทิ้งกว่า 200 ตัน หลังโรงเรียน 28 จังหวัด ปิดเพราโควิด-19 ระบาด เจรจา อสค. กว่า 3 ชั่วโมง ไม่เป็นผล

 

วันที่ 6 ม.ค. กลุ่มเกษตกรตัวแทนจากชุมนุมสหกรณ์โคนม ภาคใต้และภาคตะวันตก พร้อมสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี รวม 6 สหกรณ์ฯ เดินทางมายังสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

 

จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีประกาศปิดสถานการศึกษา ในพื้นที่ 28 จังหวัด ไปอย่างน้อย 1 เดือน แล้วเกิดปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกิน โดยสหกรณ์โคนมในประจวบฯ ต้องเทน้ำนมดิบทิ้งไปแล้วกว่า 250 ตัน

 

ส่งผลให้ชุมนุมสหกรณ์โคนม ภาคใต้และภาคตะวันตกในหลายพื้นที่ ไม่สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ จนเกิดน้ำนมดิบล้นอยู่ขณะนี้

 

โดยข้อเรียกร้องของสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ประจวบฯเพชรบุรี 3 ข้อ มีดังนี้

 

1. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ยู.เอช.ที. แทนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนพาสเจอไรส์ เพื่อให้เด็กนักเรียนให้ดื่มนมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการระบายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ยู.เอส.ที. ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสามารถช่วยเหลือรับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไปได้ในช่วงที่มีมาตรการให้โรงเรียนปิดเรียน และมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

 

2. ให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยมโรงเรียน ยู.เอช.ที. แทน ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน พาสเจอรไรส์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานจัดซื้อ หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน )

 

3. มีมาตรการเป็นการเร่งด่วน เพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิด ยู.เอส.ที.ตงเหลือจากผลกระทบวิกฤตโควิด-19 (รอบแรก) ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยการนำไปผลิตเป็นนมโรงเรียนชนิด ยู.เอส.ที.เอาไว้ทั้งหมด เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม มีสต๊อกคงเหลือจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรับน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้

 

หลังการเจรจานานเกือบ 3 ชั่วโมง นายอนุชิต สุกรินทร์ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ได้แจ้งให้ทราบว่า ได้ประสานงานกับ อสค.ที่ จ.สระบุรีแล้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตามเงื่อนไขของสหกรณ์โคนมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ แต่ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว

 

ด้าน นายนนทะชัย โนนพุดซา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก กล่าวว่า หาก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ไม่สามารถช่วยเหลือน้ำนมดิบที่เป็นปัญหาของ 3 สหกรณ์โคนมประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี วันละประมาณ 40 ตันได้นั้น ทางสหกรณ์โคนมฯ จะต้องเทน้ำนมดิบทิ้งทุกวันจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือ

 

นายสังวาลย์ โพธิ์มี ประธานกรรมการโคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด กล่าวว่า การเจรจาครั้งนี้ยังไม่เป็นผล ทาง อสค.ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพี่น้องเกษตกรโคนมได้ หลังจากนี้คงต้องกลับไปปรึกษากันว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรบ้าง แต่น้ำนมดิบส่วนเกินที่ล้นอยู่ขณะนี้ คงต้องเททิ้ง

 

 

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/1uhH_ztVwKQ

ข่าวยอดนิยม