พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานกำลังใจให้คนไทยปลอดภัย จากโรคโควิด-19

05 ม.ค. 2564

186 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ พระราชทานกำลังใจให้คนไทยปลอดภัยจากโรคร้าย
 
 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระดำรัสทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ความว่า
 
 
"...สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีอุปสรรคต่าง ๆ มาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเข้มแข็ง ขออํานวยพรให้ชาวไทยทุกคนอุดมด้วยกําลังใจ กําลังกายและกําลังสติปัญญา ในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้าย เพื่อนําพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า ด้วยความสุข ความพอเพียงและความสามัคคี ตลอดปี 2564 นี้..."
 
 
นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสไบสักการะท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อัญเชิญเครื่องสักการะ และผ้าสไบพระราชทาน ไปสักการะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 นำมาซึ่งความปลื้มปีติให้แก่ประชาชนชาวโคราชทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้ 
 
 

ข่าวยอดนิยม